Stichting Visual Perspectives

STICHTING VISUAL PERSPECTIVES

Piet Prinsstraat 41 • 1271 XD Huizen • T +31 6 40103479 • IBAN: NL47 ABNA 0457073608 • KVK 05073497

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Stichting Visual Perspectives
Fiscaal nr. 8125.10.082
Postadres: Piet Prinsstraat 41 • 1271 XD Huizen
Telefoon: +31 6 40103479
E-mailadres: info@stichtingvisualperspectives.nl
Bankrek.: NL47 ABNA 0457 073608

Bestuurssamenstelling
Voorzitter : A.J.Wittekamp
Penningmeester : R.P.J. Rullmann
Secretaris : H.D. de Klijn - van Hartingsveldt

Doelstelling
De stichting heeft ten doel, d.m.v. literaire, beeldende en muzikale vormen van kunst :
a. bekendheid te geven aan het joods-christelijke gedachtengoed;
b. aandacht te vragen voor het Joodse volk en de rol van Israël in de bijbel;
c. in te spelen op de relatie tussen Jodendom en Christendom.

Beleidsplan 2020
Verwezenlijking van de doelstelling, o.a. door:
a. schilderkunst (Marc de Klijn)
b. keramische beelden (Henny van Hartingsveldt)
c. het houden van lezingen (Marc en Henny de Klijn)

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen medewerkers in loondienst.
De bij de stichting betrokken medewerkers (inclusief bestuursleden), die (vrijwillig) hun diensten ten behoeve van Stichting Visual Perspectives verrichten, ontvangen geen beloning.
Specifiek ten behoeve van het werk en de activiteiten van de stichting gemaakte kosten, kunnen door medewerkers worden gedeclareerd.

Uitgeoefende activiteiten 2020
Hierbij wordt verwezen naar het Beleidsplan 2020; activiteiten werden deels in Israël verricht, in het kader van bepaalde projecten.

Download:
ANBI-omschrijving-projecten-2020.pdf

ANBI info Stichting Visual Perspectives

Download:
ANBI-SVP-2020-website-2021.pdf
ANBI-SVP-2019-website-2020.pdf
ANBI-SVP-2018-website-2019.pdf
ANBI-SVP-2017-website-2018.pdf
ANBI-SVP-2016-website-2017.pdf
ANBI-SVP-2015-website-2016.pdf
ANBI-SVP-2014-website-2015.pdf
ANBI-SVP-2013-website-2014.pdf

Jaarrekening 2020

Download:
JRK-SVP-2020.pdf
JRK-SVP-2019.pdf
JRK-SVP-2018.pdf
JRK-SVP-2017.pdf
JRK-SVP-2016.pdf
JRK-SVP-2015.pdf
JRK-SVP-2014.pdf
JRK-SVP-2013.pdf

Comité van aanbeveling:
Drs. Els J. van Dijk, Veenendaal
Drs. Bob Goudzwaard, Driebergen-Rijssenburg
Prof. Dr. Willem Ouweneel, Houten
Drs. Evert W.P. van der Poll, Toulouse (Frankrijk)
Ds. C.P. Sybrandi, Lelystad.

Navigeer naar boven

Stichting SVP stelt zich ten doel om door middel van visuele middelen, beeld en tekst, de relatie tussen Joden en Christenen te bevorderen,
alsmede bekendheid te geven aan het joods/christelijke gedachtegoed en aandacht te vragen voor het Joodse volk en de rol van Israël in de Bijbel.